Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Kommunala informations-/aktivitetsansvaret - delredovisning

Delredovisning av uppdrag om kommunala informations-/aktivitetsansvaret givet i Regleringsbrevet för budgetåret 2014 (uppdrag 30).

Utifrån beskrivningen av uppdraget har Skolverket under 2014 främst valt att fokusera på att utveckla en nationell modell för hur kommunerna ska registrera och föra statistik över ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret (från den 1 januari 2015 benämnt aktivitetsansvaret). Modellen syftar till att utgöra ett underlag för nationell statistik som Skolverket ska presentera över ungdomar som är föremål för aktivitetsansvaret. Enligt modellen ska kommunerna upprätta datasystem där ungdomarna registreras. Inrapporteringen av data från kommunerna kommer att ske via Statistiska centralbyrån (SCB).

En annan del i Skolverkets stöd till kommunerna kommer att bli framtagandet av ett allmänt råd om nämnda aktivitetsansvar. Detta kommer att ske under 2015.

Viktiga samarbetspartners har varit SCB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ladda ner som PDF (282 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.