Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2013/2014

I den här promemorian beskrivs Skolverkets statistik om betyg och studieresultat i gymnasieskolan våren 2014. OBS! Promemorian har korrigerats den 19 januari 2015. Korrigerade uppgifter är om genomsnittligt betygspoäng på sid 6-10 samt en ökning med 67 elever på IB på sid 1.

Andelen gymnasieelever som fick en yrkesexamen är lägre än andelen elever som fick slutbetyg från ett yrkesförberedande program i den gamla gymnasieskolan. Det visar ny betygsstatistik från den första elevkullen som lämnar den nya reformerade gymnasieskolan, GY 2011. Av de ungdomar som började en yrkesutbildning i GY 2011 tog 66 procent yrkesexamen våren 2014 efter tre års studier. I den tidigare ungdomskullen, som startade hösten 2010, fick 74 procent ett slutbetyg från yrkesförberedande program. Värt att notera är att slutbetyg i den gamla gymnasieskolan och yrkesexamen i den nya gymnasieskolan inte är direkt jämförbara. Ett slutbetyg i den gamla gymnasieskolan kunde innefatta betyget IG i ett eller flera ämnen. För att få yrkesexamen i den nya gymnasieskolan ska eleven ha läst 2 500 poäng, varav 2 250 poäng med minst betyget E. I detta ska gymnasiearbetet, svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1 samt minst 400 poäng i programgemensamma ämnen ingå. Av de 41 632 eleverna som började yrkesutbildningar hösten 2010 fick 3 310 (8 %) ett slutbetyg med färre än 2 250 godkända kurspoäng efter tre års studier, våren 2013.

Ladda ner som PDF (465 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.