Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Redovisning av uppdrag enligt förordningen (2010:2040) avseende omfattning och erfarenheter av försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Skolverket ska varje år redovisa omfattningen och vunna erfarenheter av försöks-verksamheten med det fjärde tekniska året. Tidigare redovisningar har genomförts efter första och andra försöksåret.

Den uppföljning som Skolverket nu redovisar är baserad på de 20 skolor som fått tillstånd att bedriva försöksverksamheten och de elever som genomgått utbildningen under 2013/2014. Underlaget bygger på elevstatistik vid samtliga skolor för läsåret 2013/2014, elevenkäter vid samtliga skolor i maj 2014, lärar- och skolledarenkäter vid samtliga skolor i september 2014 samt besök och intervjuer med lärare, skolledare och elever vid fem av skolorna under maj-oktober 2014.

Ladda ner som PDF (416 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.