Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Grundskollärares tidsanvändning. En fördjupad analys av Lärarnas yrkesvardag

tumnagel

Hur lärarnas arbetstid används skapar förutsättningar för såväl kvalitet som likvärdighet i skolan. Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om varför grundskollärares tidsanvändning ser ut som den gör och förstå vilka konsekvenser deras tidsanvändning kan ha.

Rapporten analyserar samband mellan lärarnas tidsanvändning och olika individuella och skolrelaterade förhållanden. Intervjuer med lärare och rektorer i tio grundskolor ger konkreta exempel på vad tiden kan betyda för hur arbetet utförs. Rapporten fokuserar på de arbetsuppgifter som är särskilt centrala för att skapa kvalitet i undervisningen: att planera och genomföra undervisning, bedömning och dokumentation av elevers kunskapsutveckling samt återkoppling till elever och föräldrar. Den uppmärksammar också tiden till arbete tillsammans med kollegor och tiden till reflektion och kompetensutveckling. Målet är att rapporten ska fungera som underlag för diskussion om lärares yrkesvardag och villkor bland skolans huvudmän, politiker, tjänstemän, rektorer och lärare.

Ladda ner som PDF (660 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
88
Best nr
15:1432
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.