Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andra språk för nyanlända elever i grundskolan

Delrapportering av uppdrag om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andra språk för nyanlända elever i grundskolan

Höstterminen 2013 var första gången som huvudmän kunde delta i försöksverk-samheten. Totalt deltog 95 huvudmän med sammanlagt 3 253 elever i årskurserna 6-9. Till vårterminen sjönk deltagandet till 79 deltagande huvudmän med 2 699 deltagande elever. Höstterminen 2014 ändrades förutsättningarna då huvudmännen tilläts inkludera elever i samtliga grundskolans årskurser. Vidare höjdes även det maximala bidragsbeloppet per elev från 5 000 kronor till 7 000 kronor. Trots dessa förändringar sjönk åter deltagandet. Totalt deltog 67 huvudmän med sammanlagt 2491 elever.

Ladda ner som PDF (207 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.