Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Slutredovisning av uppdraget inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Slutredovisning av uppdrag avseende verksamheten inom området alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet 2011 – 2014

Skolverkets kartläggning visade bland annat att skolor behöver stöd i att arbeta tobaksförebyggande och i hur de kan utveckla den ämnesövergripande ANDT-undervisningen.Skolverket har genomfört insatser som har haft en bred ansats i att stödja skolors generella arbete med skolframgång. Det har bland annat gjorts genom att tydliggöra den forskning som visar på vikten av skolframgång som en viktig skyddsfaktor. Skolverket har tagit fram stödmaterial, rapporter, filmer samt genomfört konferenser, högskolekurser, webbinarier, seminarier.

Ladda ner som PDF (283 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.