Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om att främja jämställdhet inom skolväsendet

Redovisning av Uppdrag att genomföra insatser för jämställdhet inom skolväsendet delarna 2, 3 och 5, Tilläggsuppdrag att genomföra insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet samt Tilläggsuppdrag om insatser för att främja jämställdhet inom skolväsendet.

Skolverket har inom ramen för de jämställdhetsuppdrag som nämns ovan genomfört en rad insatser för att minska skillnaden mellan pojkars och flickors resultat i skolan samt att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter främst utifrån aspekten kön men också med ett intersektionellt perspektiv. Insatserna har främst bestått i kompetensutveckling, fortbildning, kunskaps- och erfarenhetsspridning, samverkan samt produktion av material.

Ladda ner som PDF (332 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.