Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion 2015

Redovisning av Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion givet i särskild ordning samt användningen av statsbidrag i enlighet med förordningen (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.

Uppdraget pågår mellan 2013 och 2016 och redovisas årligen i anslutning till årsredovisningen, vilket innebär att slutredovisningen ska skickas i februari 2017. Regeringen har aviserat att det kommer att finnas möjlighet för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag för att utveckla yrkesintroduktion under hela perioden som uppdraget pågår, dvs. mellan 2013 och 2016. De skolhuvudmän som beviljas statsbidrag 2016 kommer att redovisa sina insatser senast mars 2017. För att kunna inkludera en samlad redovisning och analys av användningen av statsbidraget önskar Skolverket att slutredovisningen av uppdraget senareläggs till juni 2017.

Ladda ner som PDF (981 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.