Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever och personal i fritidshem hösten 2014

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om elever och personal i fritidshem hösten 2014.

Idag är 444 400 elever inskrivna i fritidshem, jämfört med 425 900 året innan. Andelen av alla barn, 6-12 år, som är inskrivna i fritidshem är 57 procent. Men det är framför allt 6-9-åringar som går i fritidshem. I den åldersgruppen är 83 procent inskrivna, vilket är en ökning med närmare 1 procentenhet jämfört med förra året. För tio år sedan var andelen inskrivna 6-9-åringar i fritidshem 75 procent.Det går i snitt 41,1 elever per grupp medan motsvarande siffra för ett år sedan var 40,4. Sett till den senaste tioårsperioden har grupperna växt kraftigt i storlek. Varje anställd ansvarar för i genomsnitt 13,1 elever jämfört med 12,9 elever för ett år sedan.

Ladda ner som PDF (108 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.