Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Att svara eller inte svara. Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet

tumnagel

Rapporten ger en analys av svenska elevers grad av motivation och ansträngning i PISA-proven, över tid och i jämförelse med ett urval andra länder. Men de svenska elevernas svarsmönster pekar mot att det är kunskapsnivån som har sjunkit under 00-talet.

PISA resultaten från 2012 visade på en kraftig resultatnedgång i alla de tre kunskapsområden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap, som ingår i PISA. En av de tänkbara delförklaringar som diskuterades var den kontext i vilken PISA-undersökningen genomförs. Mot bakgrund av denna resultatförsämring har Skolverket bland annat initierat arbetet med de två studier som här presenteras. Studierna kompletterar varandra på så sätt att analysen i den ena baseras på elevernas svar på frågor om ansträngning och motivation att göra PISA-provet, medan analysen i den andra bygger på elevernas faktiska svarsmönster i PISA-proven. Även om resultaten från de båda analyserna ska tolkas med försiktighet förstärker de varandra. Oberoende av varandra visar analyserna att den kraftiga resultatnedgång som PISA visar inte kan förklaras av bristande motivation eller ansträngning hos eleverna.

Ladda ner som PDF (1756 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
100 kr/st (+porto)
Antal sidor
106
Best nr
15:1443
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.