Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Med fokus på matematik

tumnagel

Analys av samstämmighet mellan svenska styrdokument och den internationella studien PISA 2012.

Vad säger internationella studier om den svenska skolan? Är det överhuvudtaget möjligt att använda internationella studier som ett mått på svenska elevers kunskaper? För att mäta validiteten i de internationella studierna genomför Skolverket analyser av ramverken och provuppgifter i de internationella studierna jämfört med svenska styrdokument och uppgifter i nationella prov. Dessa analyser är nödvändiga, om än inte tillräckliga, för att förstå och värdera resultaten i de internationella mätningarna.I den här rapporten har jämförelser gjorts mellan ramverket i matematik i PISA 2012 och matematiken i Lgr 11, samt mellan provuppgifter i matematik i PISA 2012 och provuppgifter i nationella ämnesprovet från 2013 i matematik, årskurs 9. Rapporten har skrivits av Astrid Pettersson och Samuel Sollerman vid PRIM-gruppen,MND, Stockholms Universitet.

Ladda ner som PDF (655 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.