Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om uppföljning och analys av gymnasieskolan

Redovisning av uppdrag 2 i regleringsbrev för budgetåret 2015 om uppföljning och analys av gymnasieskolan. Till uppdraget har Skolverket i en skrift samlat statistisk information och kommentarer för alla program i gymnasieskolan. Se bilaga.

Bilagan Uppföljning av gymnasieskolan per program är en delrapportering av Skolverkets årliga uppdrag att följa upp och analysera gymnasieskolan. Här finns tillgänglig statistik per gymnasieprogram avseende söktryck, elevutveckling, elevsammansättning, byten från programmen samt, för den första avgångskullen, uppgifter om genomströmning och studieresultat. Sammanställningen innehåller även kommentarer per program utifrån erfarenheter från Skolverkets diskussioner med programreferensskolor och nationella programråd. Utifrån uppföljningen kan konstateras att trots förändringarna i och med gymnasiereformen Gy 2011, och omfattande informations- och utvecklingsinsatser för att påverka gymnasievalen, väljer olika grupper av ungdomar utbildning enligt mönster som i huvudsak är stabila över tid. Det gäller skillnaderna mellan kvinnor och män, samt mellan ungdomar med olika bakgrund. Det kan ta lång tid att få genomslag med utvecklingsarbete i en så stor verksamhet, men det är knappast att förvänta att dessa mönster ska kunna påverkas enbart inom utbildningssystemet. Det finns sannolikt yttre orsaker till att olika grupper av ungdomar lockas till olika typer av utbildningar. Exempelvis samhälleliga signaler om var framtidsjobben finns, lönestrukturer, etablerade föreställningar om status och attraktivitet i olika utbildningar och yrken, påverkan från kamrater och föräldrar, traditioner inom olika samhällsskikt och i olika delar av landet, samt etablerade stereotypa könsuppdelningar på arbetsmarknaden.

Ladda ner som PDF (157 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.