Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Förändring i svenska elevers motivation kan endast förklara en liten del av resultatnedgången i PISA

FOKUS PÅ nr 2 samlar resultaten från den Aktuella analysen ”Att svara eller inte svara - Svenska elevers motivation att genomföra PISA-provet”.

Resultaten i analysen baseras på elevernas svar på frågor om ansträngning och motivation att göra PISA-provet samt på deras faktiska svarsmönster i PISA-proven. Elevers sjunkande motivation att göra PISA-provet var en av de tänkbara delförklaringar till resultatnedgången som lyftes fram i samband med att PISA 2012 presenterades. Men förändringen i motivation, engagemang eller ansträngning är så pass liten att den endast kan förklara en liten del av de försämrade resultaten i PISA. Den största delen av nedgången förklaras sannolikt av att eleverna inte har tillräckliga kunskaper om det som mäts i PISA.

Ladda ner som PDF (194 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.