Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier

Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier (U2014/4128/S)

Prognosen utgår från lärarsituationen år 2014 och sträcker sig fram till år 2029. Beräkningarna omfattar följande skol- och verksamhetsformer: förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskolans årskurs 1–3, grundskolans årskurs 4–6, grundskolans årkurs 7–9, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. För grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan görs prognoser på lärare per ämne.

Resultaten finns även redovisade på länsnivå.

År 2014 var det totala antalet tjänstgörande lärare 205 000. Då den genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen var närmare 89 procent av heltid motsvarar detta drygt 181 000 heltidstjänster.
Det totala rekryteringsbehovet är under den första femårsperioden cirka 70 000 heltidstjänster, under den andra femårsperioden 60 000 och under den sista femårsperioden 54 000 heltidstjänster. Om man under respektive femårsperiod inte lyckas rekrytera det önskade antalet behöriga lärare kvarstår ett rekryteringsbehov som skjuts över till nästa period.

Ladda ner som PDF (3303 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.