Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Föräldrars syn på förskolan - resultat på kommunnivå 2012

Denna promemoria beskriver föräldrarnas syn på förskolan och hur den skiljer sig åt mellan landets kommuner. Uppgifterna i promemorian bygger främst på Skolverkets föräldraundersökning från 2012, men även på Skolverkets officiella statistik från samma år.

Föräldrar till barn i förskolan är mest nöjda med faktorer som barnets trygghet, att verksamheten stimulerar till barnets utveckling och lärande, närheten till hemmet och öppettiderna. En majoritet av föräldrarna, cirka 90 procent, är nöjda och anser att verksamheten i mycket hög eller ganska hög grad uppfyller deras behov och önskemål på dessa områden. Andelen nöjda varierar däremot mellan kommunerna, från cirka 60 procent nöjda till över 90 procent.
Mindre nöjda är föräldrarna med gruppstorleken och antalet personal. I genomsnitt är omkring 60 procent av föräldrarna nöjda med detta och variationen mellan kommunerna är stor, från cirka 30 till knappt 90 procent nöjda.
Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunen desto mindre nöjda är föräldrarna. Samma mönster återfinns när det gäller personaltätheten, ju större personaltätheten är i en kommun desto mer nöjda är föräldrarna.

Ladda ner som PDF (316 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.