Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever och studieresultat i utbildning i svenska för invandrare 2014

I den här promemorian beskrivs Skolverkets officiella statistik om elever och studieresultat i utbildning i svenska för invandrare (sfi) 2014

Syftet är att ge en beskrivning av sfi, där de huvudsakliga resultaten lyfts fram. Texten är också tänkt att fungera som ett stöd för den som vill veta mer om vilken nationell statistik som finns och hur den kan tolkas.

År 2014 studerar närmare 125 000 elever. Det är en ökning med 10 procent sedan 2013. Antalet elever har ökat varje år under 2000-talet. Sedan 2006 har antalet elever fördubblats. Sedan 2000 har antalet mera än tredubblats. Även antalet nybörjare, dvs. personer som har sin första kursstart under året, fortsätter att öka. Varje elev studerar i genomsnitt 1,3 kurser under året, vilket innebär att antalet kursdeltagare uppgår till drygt 160 000.

Ladda ner som PDF (144 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.