Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolgång för nyanlända elever - exempel och inspiration från kommuner

tumnagel

Inspirationsmaterialet beskriver hur ett antal kommuner arbetar med frågor som rör mottagande och nyanlända elevers lärande. Här finns också exempel på hur det går att arbeta för att ge nyanlända elever så goda förutsättningar som möjligt.

Kommuners mottagande, organisation och arbetssätt behöver vara i ständig utveckling, inte minst för att det allmänt sett tar längre tid för nyanlända elever att nå skolans mål än för elever som är födda i Sverige. Kommuner har mycket att lära av varandra, även om alla behöver utgå från sina egna förutsättningar. Det här är en möjlighet till inspiration i det fortsatta utvecklingsarbetet. Ett samarbete mellan Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.