Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg i gymnasieskolan 2014

Redovisning av uppdraget om avvikelser mellan resultat på nationella prov och kursbetyg i gymnasieskolan givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2015

Rapporten innehåller en redovisning av uppdraget om avvikelser mellan provbetyg och kursbetyg. Analyserna baseras primärt på resultaten från vårterminen 2014.

Syftet med denna redovisning har varit att belysa avvikelser i de inrapporterade kursbetygen i förhållande till provbetygen. Skolverket kan konstatera att det fortsatt finns avvikelser och att omfattningen på avvikelserna skiljer sig åt mellan olika skolenheter. Som ett komplement till statistiken i denna redovisning på nationell nivå publiceras dessutom relationen mellan kursbetyg och provbetyg på skolnivå i SIRIS.

I denna rapport jämförs Skolinspektionens redovisning på skolnivå av avvikelsen mellan ursprunglig rättning och omrättning med Skolverkets redovisning av skillnader mellan provbetyg och kursbetyg.

Förra året redovisades för första gången ett avsnitt om skillnaden mellan elevernas slutbetyg i årskurs 9 och provbetyget på motsvarande inledande kurs på gymnasieskolan. Detta avsnitt har i årets upplaga upprepats, nu med ett större dataunderlag. Nytt för i år är ett avsnitt om skillnaden mellan de preliminära kursbetygen som rapporteras in i samband med inrapporteringen av kursproven och de slutgiltiga betygen

Ladda ner som PDF (1436 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.