Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Provbetygens stabilitet

tumnagel

I rapporten får du en beskrivning och analys av variationen i provbetygen i ämnesproven i årskurs 9 under åren 1998-2012. Syftet med rapporten är att ge underlag för att fatta beslut om vad som kan ses som acceptabla variationer ur ett kvalitetssäkringsperspektiv.

Den här rapporten ingår i en serie rapporter som handlar om de nationella proven. Rapporten syftar till att utifrån den samlade bilden av nationella prov genomförda i årskurs 9 åren 1998-2012 ge en beskrivning och analys av variationen i den årliga fördelningen av provbetyg under perioden. Det handlar då inte om den långsiktiga utvecklingen utan om de årliga variationer som kan antas bero på svårigheten att i förväg, innan provets genomförande, kunna bestämma över tid stabila gränser för olika provbetyg. Syftet är inte att ge svar på vilka variationer som är acceptabla – det är varken en empirisk eller vetenskaplig fråga – utan att ge underlag för att fatta beslut om vad som kan ses som acceptabelt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv.

Ladda ner som PDF (1632 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.