Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Provpoängens tillförlitlighet

tumnagel

Rapporten syftar till att ge en beskrivning av tillförlitligheten i bedömningar som baseras på prov och provpoäng. Bakgrunden till rapporten är det ökade antalet nationella prov i skolan samt de tendenser som visar att proven får allt större betydelse när det gäller till exempel betygssättning.

Den här rapporten ingår i en serie rapporter som handlar om de nationella proven. De nationella provens betydelse har under senare år ökat påtagligt. Nya ämnen har tillkommit och proven har blivit obligatoriska i flera årskurser. Det finns också tendenser till att proven får allt större betydelse när det gäller betygssättning och att bedöma skolans och undervisningens kvalitet. Mycket lite finns dock skrivet om hur tillförlitliga provresultat egentligen är och hur säkra slutsatser man kan dra om elevers kunskaper utifrån deras prestationer på proven. Den här rapporten har ambitionen att ge en beskrivning av tillförlitligheten i kunskapsbedömningar som baseras på prov uppbyggda av uppgifter som poängsätts eller där resultaten redovisas som antal erhållna belägg på olika kunskaper och förmågor.

Ladda ner som PDF (1997 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.