Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Totala kostnader för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning 2014

Redovisning av uppdrag om bedömning av kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning budgetåret 2014

Skolverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisa och analysera de totala kostnaderna och kostnaderna per barn/elev/studerande för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Redovisningen ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen och omfatta både offentliga och enskilda huvudmän. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.

Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande kostnader:
För förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola redovisas kommunernas kostnader för kommunal och enskild verksamhet sammantaget. Uppgifter för kommunal vuxenutbildning redovisas dels uppdelat på grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning avseende kommunal och annan utbildningsanordnare, dels för kommunal vuxenutbildning med enbart kommunal utbildningsanordnare. Uppgifter för särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare redovisas totalt för kommunal och annan utbildningsanordnare. Uppgifter för övriga verksamhetsformer och huvudmän omfattas inte av rapporten.

I rapportens tabeller benämns 2014 års kostnader som preliminära. I Skolverkets officiella statistik som publiceras årligen i september, redovisas definitiva uppgifter om kostnader på riksnivå. Där redovisas även uppgifter för de fristående skolorna.

Ladda ner som PDF (320 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.