Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Karriärutvecklingsfrågorna i PISA 2012

tumnagel

En analys av hur svaren förhåller sig till vad som är specifikt för länder, skolor, elever och deras familjer.

OECD HAR GENOMFÖRT PISA-UNDERSÖKNINGAR (Programme for International Student Assessment vart tredje år sedan år 2000. Förutom den stående delen som mäter elevernas ämnesfärdigheter ingick i 2012-års undersökning även en del som rörde utvecklingen av karriärkompetenser. Denna del var frivillig och besvarades av 22 av de 65 länder och ekonomier som deltog i PISA 2012. 14 av de 22 länderna är medlemmar i ELGPN-nätverket.Syftet med denna forskningsrapport är att göra en första analys av de fakta som kommit fram i PISA 2012 samt att undersöka om det går att lyfta fram några samband mellan vägledning och utbildningspolitik. Vidare att titta närmare på nationella skillnader i 15-åringars deltagande i vägledningsaktiviteter och undersöka hur de upplever sin karriärkompetens samt att föreslå områden för vidare analyser. Rapporten utgör en första analys av hur karriärutveckling påverkas av elevens personliga egenskaper och inställning, familje- eller skolbakgrund. Den avser inte att utforska varken sambanden mellan olika variabler eller att skilja ut någon absolut påverkan av enskilda variabler. Den inriktar sig mer på generella mönster och trender än på enskilda länder. Rapporten har tagits fram i samarbete mellan Professor Richard Sweet, Dr Kari Nissinen och Dr Raimo Vuorinen, som har rollen av ELGPN samordnare. Den svenska översättningen av rapporten har tagits fram och publicerats av Skolverket.

Ladda ner som PDF (1952 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.