Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Tekniksprånget första halvåret 2015

Härmed återrapporteras utvecklingen av Tekniksprånget och prognos för fortsatta kostnader inom uppdraget enligt Regeringsbeslut 1:3 Uppdrag U2012/5580/GV om genomförande av Tekniksprånget. Rapporten avser perioden januari till juni 2015.

Regeringen har uppdragit åt Skolverket att ingå ett avtal med Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA) med innebörden att de ska administrera och genomföra en satsning på praktikplatser inom tekniksektorn för ungdomar, det s.k. Tekniksprånget under 2012–2016. Satsningen syftar till att stimulera unga kvinnor och män som har avslutat naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan att välja en högskoleutbildning och framtida karriär inom teknikområdet. Totalt omfattar satsningen 100 miljoner kronor fördelat på hela perioden 2012-2016.IVA har genomfört praktikomgång sex under våren 2015. Det var 286 praktikanter som antogs till Tekniksprånget våren 2015, varav 285 fullföljde sin praktik. Totalt hade 956 personer sökt en praktikplats våren 2015.

Ladda ner som PDF (230 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.