Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Bild, musik och slöjd i grundskolan

tumnagel

En sammanfattande analys av de nationella ämnesutvärderingarna.

Skolverket har under 2013 genomfört en nationell ämnesutvärdering i bild, musik och slöjd i årskurserna 6 och 9. Bakgrunden är myndighetens behov av kunskap om hur undervisningen fungerar i skolans olika ämnen. Utvärderingen syftar till att ge en bild av både styrkor och utmaningar i bild, musik och slöjd. Underlaget till utvärderingen utgörs av en enkätundersökning i vilken elever, lärare och rektorer har tillfrågats samt av ett antal fördjupningsstudier i respektive ämne. Utvärderingen har genomförts i nära samarbete med forskare som ansvarade för fördjupningsstudierna samt för sammanställning och analys av resultaten för respektive ämne. I denna sammanfattande syntesrapport för utvärderingen lyfter Skolverket främst en del gemensamma styrkor och utmaningar i de tre ämnena bild, musik och slöjd.

Ladda ner som PDF (1128 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
80 kr/st (+porto)
Antal sidor
72
Best nr
15:1484
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.