Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

It-användning och elevresultat i PISA 2012

FOKUS PÅ nr 3 samlar resultat från OECD:s rapport Students, Computers and Learning: Making the Connection och kompletterande nationella analyser utförda av Skolverket.

Resultaten baseras på enkätsvar och resultat i OECD:s studie PISA 2012.
I PISA 2012 gjorde eleverna ett pappersprov i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige och 31 länder gjorde eleverna även ett digitalt prov i läsning, matematik och problemlösning. Elever i Sverige och 41 andra länder besvarade också en enkät om it-användning generellt och specifikt kopplat till matematik som var huvudområde i PISA 2012.

Ändrade fritidsvanor och datoranvändning var en av de hypoteser som framfördes som tänkbar delförklaring till den negativa resultatutvecklingen när PISA 2012 presenterades. Effekter av investeringar och användning av it är dock svåra att mäta, eftersom goda it-resurser speglar den allmänna resursnivån på lands- och skolnivå. Resultaten som presenteras här kan inte säga något om huruvida den ökade it-användningen påverkat resultatutvecklingen i PISA.

Ladda ner som PDF (660 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.