Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Bedömning för lärande

tumnagel

Kunskapsbedömning inom gymnasiesärskolans individuella program.

Kunskapsbedömning på de individuella programmen – hur är det möjligt? inom de individuella programmen ska elevernas kunskaper bedömas utifrån elevernas förutsättningar i relation till kravnivåerna. Hur kan lärare konstruera uppgifter som är möjliga att bedöma för att tillgodose elevernas skilda kognitiva föreutsättningar och samtidigt utmana varje elev så ett lärande sker? syftet med detta material är att stödja lärare på gymnasiesärskolans individuella program med detta. Materialet riktar sig till lärare och rektorer inom gymnasiesärskolans individuella program.

Ladda ner som PDF (615 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
40 kr/st (+porto)
Antal sidor
42
Best nr
15:1486
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.