Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Kvalitetsarbete inom gymnasiesärskolans individuella program

tumnagel

Alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund.

Alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund. Detta innebär inte att utbildningen ska vara likformig eller att alla elever ska få lika mycket resurser, utan undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.1 Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som har svårigheter att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.2Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas och att kvaliteten på utbildningen ska höjas. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister.3Det systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt att synliggöra vad som görs, varför det görs och vad det leder till.Det här materialet riktar sig till huvudmän, rektorer och lärare på gymnasiesärskolans individuella program. Materialet syftar till att stödja ett systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningen.

Ladda ner som PDF (339 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
30 kr/st (+porto)
Antal sidor
24
Best nr
15:1485
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.