Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Delredovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram

Delredovisningen avser en genomförandeplan för uppdraget.

Syftet med de nationella skolutvecklingsprogrammen är att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas så lång som möjligt. Enligt uppdraget är vägen dit att utgå från skolans samlade uppdrag om kunskaper och värden. Insatserna ska syfta till att utveckla verksamheten och stärka undervisningens kvalitet med fokus på elevernas kunskaper och utveckling.

För att detta ska komma till stånd föreslår Skolverket att de nationella skolutvecklingsprogrammen baseras på en gemensam kärna som utgår från forskningsbaserad kunskap om vad som bidrar till skolutveckling. Denna kunskap bygger på nationell och internationell forskning men även på lärdomar från myndighetens arbete med skolutveckling. Utöver kärnan som varje program ska grundas i kommer det också att finnas ett specifikt innehåll som hör till respektive program och som varierar beroende på programmets inriktning.

Ladda ner som PDF (387 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.