Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Terminsbetyg i årskurs 6, våren 2015

I den här promemorian beskrivs terminsbetygen i årskurs 6 vårterminen 2015 utifrån den officiella statistiken. Det är nu tredje året som eleverna får betyg i årskurs 6. Våren 2015 samlades terminsbetygen in för 103 614 elever. Statistiken visar att betygen ökat i de flesta ämnen.

Sedan betyg i årskurs 6 infördes läsåret 2012/13 har betygen ökat i de flesta ämnen. Sett till den genomsnittliga betygspoängen, som speglar betygsfördelningen inom respektive ämne, har den största ökningen skett i ämnet hem- och konsumentkunskap, följt av slöjd och musik. Endast i matematik har betygen sjunkit något både mellan 2013 och 2014 och mellan 2014 och 2015.

Ladda ner som PDF (243 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.