Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Redovisning av Uppdrag att förbereda inför ett kommande uppdrag om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan (U2015/3229/S)

Barngrupperna har ökat i storlek under de senaste 30 åren visar Skolverkets officiella statistik. År 1985 var den genomsnittliga barngruppen 13,4. År 2014 har den genomsnittliga barngruppen ökat till 16,9. Under 2000-talet så har dock barngrupperna minskat från 17,2 till 16,9.

Skolverket har för läsåret 2015/16 fördelat 540 mnkr i statsbidrag för att minska barngruppernas storlek och/eller motverka en ökning av barngruppernas storlek, vilket motsvarar totalt cirka 18 000 platser. Kommunala huvudmän har beviljats 479 465 409 kr vilket motsvarar 15 982 platser. Enskilda huvudmän har beviljats 60 710 071 kr vilket motsvarar 2 023 platser.

Skolverket bedömer att de i huvudsak bidragande orsakerna till att statsbidraget inte söktes av fler huvudmän är att bidraget kräver en stor medfinansiering, det är första gången som enskilda huvudmän och privata ägare av förskolor kan ansöka om statsbidrag hos Skolverket och att ansökningsperioden inföll i augusti/september under pågående läsår.

Ladda ner som PDF (425 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.