Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m

Redovisning av uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. (U2015/191/S)

* Skolverket föreslår att förskoleklassens och fritidshemmets nya avsnitt delas in under rubrikerna Syfte och Centralt innehåll, på motsvarande sätt som kurs- och ämnesplanerna.
* Förskoleklassens uppdrag att utgöra en bro mellan förskola och skola skrivs fram, liksom fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan och stödja deras sociala utveckling.
* Av de föreslagna kapitlen framgår att det inte sker ämnesundervisning i förskoleklassen eller fritidshemmet.
* Skolverket föreslår att förskoleklassens avsnitt blir läroplanernas del tre och att fritidshemmets avsnitt blir del fyra. Därmed blir grundskolans kursplaner del 5 i Lgr11.
* Skolverket föreslår att skrivningarna om övergång och samverkan harmoniseras i förskolans läroplan och i de obligatoriska skolformernas läroplaner.
* I arbetet har Skolverket anlitat arbetsgrupper och referensgrupper bestående av lärare, förskollärare, ämnesdidaktiker och forskare. Skolverket har även genomfört samråd med olika myndigheter och organisationer. Vidare har en webbenkät genomförts och förslaget har remitterats.
* Skolverkets förslag till anpassningar i Lspec 11 och Lsam 11 har tagit fram i samråd med företrädare för Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen.

Bilaga 2 innehåller följande förslag till läroplanstexter
Lpfö98 Övergång och samverkan
Lgr11, Förskoleklass
Lgr11 Fritidshem
Lgr11 Övergång och samverkan
Lgrsär11 Övergång och samverkan
Lspec11 Förskoleklass
Lspec11 Fritidshem
Lspec11 Övergång och samverkan
Lsam11 Förskoleklass
Lsam11 Fritidshem
Lsam11 Övergång och samverkan Ladda ner som PDF (153 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.