Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Lärande på arbetsplats i Norden - Hur går det till?

tumnagel

De nordiska länderna har under tre år bytt idéer och erfarenheter kring hur man arrangerar lärande på lärlings- och praktikplatser i projektet Lärande på arbetsplats i Norden. Den här broschyren handlar om hur man arbetat och om aktuella nordiska insatser med koppling till lärande på arbetsplats.

Lärande på arbetsplats-projektet har omfattat många olika aktörer från Norden vilka regelbundet har träffats och utbytt idéer och erfarenheter om kvaliteten inom lärande på arbetsplats. Målet har varit att möta de utmaningar som de nordiska länderna står inför när det gäller att säkra lärlings- och praktikplatser, öka kvaliteten inom lärande på arbetsplats samt öka andelen som fullföljer utbildning på gymnasial nivå.Projektet är en del av Hållbar nordisk välfärd - ett program för nya välfärdslösningar till människor i Norden. Lösningarna ska bidra till ökad kvalitet och jämlikhet i utbildning, arbete och hälsa för Nordens invånare. Programmet initierar såväl samarbete genom konkreta insatser, som nordiska plattformar för dialog och kunskapsutbyte.

Ladda ner som PDF (811 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.