Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare

Redovisning av uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare

I denna redovisning görs en uppföljning av sysselsättning och annan aktivitet efter avslutade studier inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) samt inom utbildning i svenska för invandrare (sfi). Uppföljningen har genomförts inom ramen för det regeringsuppdrag som återfinns i regleringsbrevet till Skolverket gällande år 2015.Sysselsättningen hos de före detta vuxenstuderande har följts upp med hjälp av måttet etableringsstatus som också används vid de uppföljningar som Skolverket gör av ungdomars sysselsättning efter gymnasieskolan. Måttet klassificerar en individ med antingen etablerad ställning, osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden, som studerande eller som varken var studerande eller i arbete.

Ladda ner som PDF (494 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.