Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Elevröster om yrkesintroduktion som en väg till ett arbete

tumnagel

Den här rapporten är en sammanställning av 13 ungdomars upplevelser av sin utbildning på yrkesintroduktion och hur den har underlättat deras väg ut i arbetslivet. Rapporten vänder sig till rektorer, lärare och andra verksamma inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion.

Studien är ett led i arbetet med att kartlägga och skapa en helhetsbild av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion och ger ett elevperspektiv på utbildningen. Yrkesintroduktion är ett av fem introduktionsprogram i gymnasieskolan och riktar sig främst till elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram. Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Det är Skolverkets förhoppning att rapporten kan bidra till ökad förståelse av hur ungdomarna upplever introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, hur huvudmannen och skolan kan möta dessa elever och ge dem en meningsfull utbildning samt underlätta för dem att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ladda ner som PDF (849 KB)

Beställ tryckt version:

Pris
40 kr/st (+porto)
Antal sidor
48
Best nr
15:1496
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.