Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om stöd till skolhuvudmännen med att kartlägga nyanlända elevers kunskaper

Redovisning av uppdrag (U2015/1366/S) om att erbjuda stöd till skolhuvudmännen i deras arbete med att kartlägga nyanlända elevers kunskaper

Skolverket genomför inom detta uppdrag aktiviteter som är direkt kopplade till implementering av kartläggningsmaterialet och nära angränsande aktiviteter som syftar till att stödja huvudmän och skolor i deras arbete med att förbättra undervisningssituationen för nyanlända elever.

Skolverket har
• samordnat det aktuella uppdraget med andra regeringsuppdrag med relevans för nyanländas lärande,
• genomfört konferenser för huvudmän och rektorer,
• utbildat lärosäten avseende materialet för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper varefter lärosätena har genomfört dialogmöten på Skolverkets uppdrag,
• upphandlat en webbaserad utbildning avseende nyanländas lärande,
• låtit skolor, utprövningsskolor, pröva hela kartläggningsmaterialet, samt
• låtit spela in en film med elever.

Ladda ner som PDF (180 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.