Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2015/16

Antalet elever på gymnasieprogrammet språkintroduktion fortsätter att öka. Totalt går 18 700 elever på språkintroduktion. Detta är en ökning med 34 procent jämfört med förra läsåret. Bland elever i årskurs 1 så minskar restaurang- och livsmedelsprogrammet mest med 17,5 procent.

I denna PM ges en beskrivning av den officiella statistiken om gymnasieskolans elever läsåret 2015/16. Statistiken baseras på uppgifter om gymnasieskolans elever som skolor rapporterar till Centrala Studievägsnämnden (CSN). Samtliga uppgifter avser mättillfället den 15 oktober eller närliggande vardag aktuellt läsår. Bakgrundsinformation har kopplats på från Registret över totalbefolkningen samt Utbildningsregistret hos Statistiska centralbyrån.

Ladda ner som PDF (479 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.