Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

tumnagel

Redovisning av uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 givet i regleringsbrevet för budgetåret 2015

Skolverket har enligt regeringsuppdraget tagit fram förslag till kunskapskrav i årskurs 1 i läsförståelse. Bedömningsstöd i matematik och i läs- och skrivutveckling ska också tas fram i syfte att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling. Kunskapskrav har tagits fram i samklang med det obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för de berörda skolformerna grundskolan och specialskolan.

Bedömningsstöden tas fram i syfte att förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera elever som är i behov av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd, men även för att identifiera elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt, så att relevanta stödinsatser kan sättas in.

Insatsen har genomförts i enlighet med regeringsuppdraget

Ladda ner som PDF (89 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.