Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Invandringens betydelse för skolresultaten

tumnagel

En analys av utvecklingen av behörighet till gymnasiet och resultaten i internationella kunskapsmätningar.

Elever med utländsk bakgrund har i genomsnitt lägre skolresultat än elever med svensk bakgrund. Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat sedan mitten av 00-talet. Under de senaste åren har det skett en markant ökning av elever som invandrat efter skolstart. Har detta bidragit till de sjunkande resultaten i internationella kunskapsmätningar och till att andelen som når gymnasiebehörighet minskat – och i så fall hur mycket? Denna fråga besvaras i denna rapport som analyserar elevresultaten i slutet av grundskolan. Rapporten är ett led i Skolverkets arbete med att analysera vilka faktorer som ligger bakom de sjunkande skolresultaten.

Ladda ner som PDF (1366 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.