Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2

tumnagel

För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper, steg 1 och 2 är från den 15 april 2016 en obligatorisk del av det här arbetet.

Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om årskursplacering.

Här hittar du de delar av Skolverkets kartläggningsmaterial som är obligatoriskt för skolan att använda. Som stöd för skolans arbete med att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige finns även en handledning och stöd för bedömning i skolans ämnen, steg 3 i kartläggningen. Dessa material är inte obligatoriska, men ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.

Alla tre steg i kartläggningsmaterialet finns i Skolverkets bedömningsportal

Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.