Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag avseende utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering

Slutredovisning av uppdrag som avser utbildning av brobyggare inom regeringens strategi för romsk inkludering, A2012/1387/DISK. 3 bilagor.

Regeringen har uppdragit åt Statens skolverk att ansvara för genomförandet av vissa åtgärder som aviserats i skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 (skr. 2011/12:56). Den del av uppdraget som omfattar en utbildningssatsning för brobyggare redovisas här. Brobyggare i detta uppdrag är kvinnor och män med romsk språk- och kulturkompetens som ska fungera som länk mellan romska familjer och förskola och skola. Brobyggare kan även stödja barn och elever i förskola, förskoleklass och grundskola.

Inom uppdraget ingår att se till att lämplig utbildning görs tillgänglig för att utbilda totalt ca 20 brobyggare under perioden 2012-2015. Brobyggarna ska utbildas för arbete inom förskola, förskoleklass och grundskola. Syftet med utbildningen är att brobyggarna ska bidra till att förbättra den romska minoritetens utbildningssituation.

Den externa utvärderingen av brobyggarutbildningen omfattar även en kartläggning av arbete med liknade insatser i skolan och en analys av bakgrunden till dessa. Se nedan bilaga 2, Utvärdering av utbildningsinsatser för romska brobyggare inom skolan, av Nina Edström, Mångkulturellt centrum, 2015.

En studie gjord av lärarna inom brobyggarutbildningen beskriver och analyserar planering av innehåll, genomförandet av undervisningen och erfarenheter från den. Se bilaga 3 nedan, Romsk brobyggarutbildning med inriktning mot skolan 2012-2015. Högre utbildning, social mobilitet och interkulturellt kapital, av Christina Rodell Olgaç & Angelina Dimiter-Taikon, Södertörns högskola, 2016.

Ladda ner som PDF (87 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.