Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Delredovisning av uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling - Läslyftet

Delredovisning av uppdraget att svara för genomförandet av fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling, givet i särskild ordning för budgetåren 2014 och 2015.

Arbetet med Läslyftet fortskrider enligt plan. Under 2014 och 2015 har Skolverket:

 • genomfört en utprövningsomgång av Läslyftet,
 • utarbetat didaktiskt stödmaterial för publicering på Läs- och skrivportalen,
 • utlyst och fördelat statsbidrag inför läsåret 2015/16,
 • genomfört vissa insatser för rektorer,
 • genomfört utbildningsinsatser för handledare,
 • genomfört utbildningsinsatser för språk-, läs- och skrivutvecklare i samarbete med Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS).
Ladda ner som PDF (664 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

 1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
 2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
 3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
 4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
 5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
  (Den ska nu listas här ovanför)
 6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.