Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Delredovisning av uppdrag om att genomföra fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen

Med väl underbyggda val minskar risken för avhopp och felval och fler unga kan gå vidare till högre studier och arbete. Vikten av kvalitet i studie- och yrkesvägledning kan inte nog understrykas. Livslång vägledning är också viktig för att åstadkomma bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

Skolverket har i tidigare uppdrag av regeringen genomfört utvärderingar om studie- och yrkesvägledningens organisation och om studie- och yrkesvägledningens kvalitet i grundskolan. Myndigheten för Skolutvecklings uppdrag om att med riktade insatser stärka kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen avslutades av Skolverket 2009. Vidare har Statens Skolinspektion 2013 genomfört en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan . Erfarenheterna från granskningarna visade bl. a att styrningen och ledningen av studie- och yrkesvägledningen behöver stärkas. Det var tydligt att vägledningen på många håll var en lågt prioriterad verksamhet

Ladda ner som PDF (329 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.