Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag att representera Sveriges i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN)

slutredovisas uppdraget att representera Sverige i det europeiska nätverket för livslång vägledning, European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Uppdraget att redovisa är givet i regleringsbrev för budgetåret 2016.

Skolverket har på uppdrag av regeringen representerat Sverige i ELGPN sedan nätverket startade 2007. Nätverket har funnits under två programperioder, 2007- 2012 och 2013-2015. Under de första åren representerades Sverige av Utbildningsdepartementet, tillsammans med Skolverket. Därefter har Skolverket haft regeringens uppdrag att representera Sverige. Under hela perioden har också representanter från Arbetsförmedlingen deltagit. Vid vissa möten även Euroguidance Sverige deltagit.

Nätverket upphörde i och med utgången av 2015. Det förs en diskussion inom EU om vägledningsfrågorna ska tas om hand i en arbetsgrupp kopplad till Europeiska kommissionens Generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och integration. En modell och ELGPN:s förslag finns beskrivet i avsnitt 7 och i ELGPN:s slutrapport

Ladda ner som PDF (270 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.