Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever - våren 2016

Delredovisning av uppdrag U2015/3356/S om att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska.

Arbetet med uppdraget fortskrider enligt plan. Skolverket är väl medveten om att läget på flera håll i landet är akut och att det stora antalet nyanlända elever innebär utmaningar för huvudmän att med kort varsel organisera mottagande och utbildning för dessa. Myndigheten har flera pågående insatser för att stödja verksamheterna på såväl kort som lång sikt. Skolverket har under hösten bland annat öppnat en särskild stödlinje för rektorer och ansvariga i kommuner och fristående skolor dit de kan ringa och där våra experter svarar och ger råd. Samtidigt har Skolverket under hösten planerat för att långsiktigt kunna stötta skolors och kommuners arbete med att ge nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Ladda ner som PDF (297 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.