Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om att utveckla ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser med skolor

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser med skolor

Skolverket har haft i uppdrag att utveckla en digital informationstjänst där användaren ska kunna hitta och jämföra skolor utifrån statistiska mått som elevernas resultat, lärartäthet med mera. Andra uppgifter som rapporter från Skolinspektionen, information om skolbibliotek och texter som skolorna själva lämnat om sin verksamhet ska också finnas tillgängliga. Målgruppen är elever och föräldrar som ska välja skola och en bred allmänhet som vill ha insyn i skolväsendet.

Skolverket tog under 2013 fram en första version av en webbplats för att jämföra skolor och den publicerades i januari 2014. Det är denna webbplats, Välja skola, som legat till grund för informationssystemet. En utökad version av webbplatsen med nya mått och dokument publicerades i juni 2015. Eftersom antalet uppgifter och skolformer som tjänsten ska presentera har utökats beslutade Skolverket att göra om både design och teknisk plattform. Denna version av webbplatsen kom-mer att rymma alla de mått som skrivs fram i den förordning som styr innehållet med några få undantag.

Ladda ner som PDF (195 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.