Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Lärande på arbetsplats i Norden

Redovisning av uppdrag om Lärande på arbetsplats i Norden som ursprungligen gavs i regleringsbrevet för budgetåret 2013.

Skolverket har under perioden 2013-2015, på uppdrag av svenska regeringen och Nordiska Ministerrådet, lett och samordnat det nordiska samarbetsprojektet om kvalitet i lärande på arbetsplats, Lärande på arbetsplats i Norden (LPA-projektet).

Skolverket har utgjort förvaltningsorgan enligt kontrakt med Nordiska Ministerrådets sekretariat.

Vidare har Skolverket slutit överenskommelser om genomförandet med myndigheter i Danmark, Finland, Norge, Island och med de självstyrande områdena Färöarna och Åland.

Projektledare utsågs av Skolverket och länderna utsåg därefter koordinatorer och lokala aktörer som har medverkat och deltagit i projektet.

Ladda ner som PDF (542 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.