Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Skillnaden mellan provresultat och betyg i grundskolan

Redovisning av uppdrag om relationen mellan provresultat på nationella prov och betyg i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 läsåret 2014/15.

Majoriteten av eleverna i både årskurs 6 och årskurs 9 fick samma ämnesbetyg som provbetyg. Resultaten visar att skillnaderna mellan ämnesbetyg och provbetyg varierar mellan skolenheterna både när det gäller årskurs 6 och årskurs 9. Stora avvikelser på en skolenhet och små på en annan tyder på att det kan finnas olika synsätt på grunderna för betygsättningen. Statistiken visar att det finns ett samband mellan att sätta högre ämnesbetyg än provbetyg i årskurs 6 och 9 inom ämnena matematik, engelska och svenska på skolenheter i allmänhet. De nationella proven i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt ett av proven i ämnena biologi, fysik och kemi är sen tidigare obligatoriska för läraren att använda i årskurs 9. Våren 2013 blev de nationella proven även obligatoriska för läraren att använda i årskurs 6 tillsammans med ett av proven i ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap i både årskurs 6 och 9. De nationella provens huvudsyfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning, samt ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven nås på skolenhetsnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Proven i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i årskurs 6 var läsåret 2014/15 frivilliga för skolorna att använda och från och med läsåret 2015/16 erbjuds inte längre nationella prov i dessa ämnen.

Ladda ner som PDF (1268 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.