Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om Tekniksprånget andra halvåret 2015

Redovisning av uppdrag om Tekniksprånget andra halvåret 2015 inklusive en prognos för fortsatta kostnader inom uppdraget.

Delredovisningen avser perioden september till december 2015. (Två bilagor)

Regeringen har uppdragit Statens skolverk att ingå avtal med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med innebörden att IVA ska administrera och genomföra en satsning på praktikplatser inom tekniksektorn för ungdomar. Tekniksprånget syftar till att få fler ungdomar att välja en högskoleutbildning och framtida karriär inom teknikområdet.

Målgruppen för satsningen är elever som har avslutat naturvetenskapligt och tekniskt program i gymnasieskolan. Ungdomarna erbjuds att göra praktik med teknisk inriktning inom ett företag under fyra månader. Praktiktiden genomförs under vårterminen (januari-juni) eller under höstterminen (juli-december). Praktikanterna får ersättning (lön) som betalas ut av den arbetsgivare som erbjuder praktik.

Ladda ner som PDF (250 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.