Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram

tumnagel

Rapporten belyser apl inom yrkesprogrammen ur framför allt ett lärarperspektiv. Syftet är att ge en nationell bild av yrkeslärarnas syn på sina förutsättningar för apl-arbetet, tillgången på apl-platser och kvaliteten i elevernas apl. Den lyfter också fram skillnader mellan de olika yrkesprogrammen.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) har stor betydelse för att den gymnasiala yrkesutbildningen ska få sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring att eleverna blir anställningsbara. Apl är den del av elevernas utbildning som består av lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Lärandet ska ske i enlighet med utbildningens mål och under handledning av en handledare på arbetsplatsen.

I denna rapport belyser Skolverket apl-verksamheten inom gymnasieskolans yrkesprogram ur framför allt ett lärarperspektiv. Syftet är att ge en nationell bild av bland annat yrkeslärarnas syn på sina förutsättningar för apl-arbetet, tillgången på apl-platser och kvaliteten i elevernas apl. Rapporten lyfter också fram skillnader mellan de olika yrkesprogrammen i dessa frågor.

Förhoppningen är att rapporten bidrar till ökad kunskap om hur apl-verksamheten genomförs och fungerar. Rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets löpande uppdrag att redovisa en analys av utvecklingen i gymnasieskolan. Den vänder sig därmed till regeringen, men även till huvudmän, rektorer, yrkeslärare och andra intresserade läsare.

Ladda ner som PDF (1469 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.