Crawler indexerar dessa sidor

Nedan listas alla sidor som indexeras av crawler på Sökpaket2.
Ändra inget på denna sida utan följ instruktionerna längst ner på sidan för att lägga till innehåll. mvh /Micke

Kurs och läroplaner mm

Nedan är sidor med metadatat "Indexera Via Crawler" satt till ja.

Publikationer

Uppdrag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet

Redovisning av uppdraget att föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna inom naturbruksprogrammet ska omfatta och examensmål för programmet (2 bilagor)

Med utgångspunkt i delbetänkande av Yrkesprogramsutredningens (En yrkesinriktning inom teknikprogrammet (SOU 2015:29)) förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan om hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet, föreslår Skolverket följande. Naturbruksprogrammet ska ha fem inriktningar med beteckningarna: djurvård, hästhållning, lantbruk, skogsbruk och trädgård. Vidare föreslår Skolverket att inriktningen djurvård ska omfatta 500 gymnasiepoäng och att övriga inriktningar ska omfatta 700 gymnasiepoäng samt att examensmål för programmet ska ha en lydelse enligt bilaga 1.

Under 2016 kommer Skolverket att komplettera denna regeringsredovisning med en analys av arbetsmarknadens behov inom naturturismsektorn. I samråd med berörda branscher och andra intressenter kommer Skolverket också att utreda förutsättningar för ytterligare en inriktning på naturbruksprogrammet.

Ladda ner som PDF (202 KB)
Tipsa:
Senast uppdaterad 12 april 2019

GÖR SÅ HÄR

  1. Skapa en sida med en proxy på valfritt ställe i webbplatsen
  2. Se till att sidan visar en länklista till de sidor som ska indexeras.
  3. Se till att sidan har kategoriserats med rätt skolform och dokumenttyp
  4. Se till att skript för omskrivning av sidtitel är aktiverat på sidan
  5. Kategorisera sidan med metadatat "indexera-av-crawler"
    (Den ska nu listas här ovanför)
  6. Var tionde minut kollar crawlern denna sida och följer länkarna för indexering.

 

NOTERA

Enskilda sidor som bara innehåller EN proxysida ska INTE indexeras via crawler utan av SiteVisions vanliga sök. Kom ihåg metadata-kategorier samt att rubriksätta sidan rätt och utesluta rubriken i proxyn.